ÅTERKALLELSE

ÅTERKALLELSE


Efter att ha genomfört produktundersökningar har Tullen meddelat att klädfästet i Baby Wallabys nappband (nappkedja) har brutits sönder i delar i de stöttester som Tullen har genomfört. När nappbandets fäste går sönder skapar de små delar som lossnar från den en potentiell kvävningsrisk för barnet.


Bruk av nedan angivna nappband ska omedelbart avslutas och de ska tas bort från barns räckhåll.


Återkallelsen gäller följande nappband från Baby Wallaby:


  1. Nappband (färg coconut/ljusbrun) partinummer 306020
  2. Nappband (färg natural/vit) partinummer 304020
  3. Nappband (färg svart) partinummer 303020

Det nedan angivna nappbandet (mörkbrun) testades inte av Tullen, men vi har som försiktighetsåtgärd beslutat att även bruket av denna produktomedelbart ska avslutas:


  1. Nappband (färg mörkbrun) partinummer 305020.

Partinumren står endast på produktens anvisnings- och varningslapp, inte på själva produkten.


Ovan nämnda partinummer har sålts vid följande tidpunkter:

- Nappband (färg coconut/ljusbrun) har sålts mellan den 5 juni 2019 och den 29 oktober 2021.

- Nappband (färg natural/vit) har sålts mellan den 3 juli 2018 och den 29 oktober 2021.

- Nappband (färg svart) har sålts mellan den 11 december 2017 och den 29 oktober 2021.

- Nappband (färg mörkbrun) har sålts mellan den 3 juli 2018 och den 29 oktober 2021.


Vi har inte fått några rapporter om att produkten skulle ha försatt någon i en akut farlig situation eller en situation som var nära ögat. Trots detta bör, som nämnts ovan, användning av produkten omedelbart avslutas.


De kunder som köpt ovan angivna nappband som berörs av problemet kan återlämna dessa till butiken där produkterna köptes. I samband med återlämningen får kunden en återbetalning av produktens pris.


För mer information kan du kontakta


Baby Wallaby Oy, babywallaby@babywallaby.com