Dataskydd

SEKRETESSPOLICY 2018-05-20

Registeransvarig:

Baby Wallaby Oy

Kilontie 1 A 5

02610 Espoo, Finland

babywallaby@babywallaby.com


Vi hämtar in personuppgifter i syfte att hantera våra kundrelationer, för att upprätthålla våra funktioner som registeransvarig och vår kundservice samt för utveckling, analys och allokering av marknadsföringsändamål. Inga personuppgifter används för andra ändamål än vad lagen tillåter.

Uppgifter behandlas mellan kunden och Baby Wallaby Oy för kundrelationer, avtal, användning av Baby Wallaby Oy:s Onlinebutik, uttryckande av samtycke från Kunden eller uppfyllande av förpliktelser uppkomna från lagstiftningen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är därför avtalet mellan Kunden och Baby Wallaby Oy och därtill hörande förpliktelser uppkomna från lagstiftningen. Inget avtal kan slutas mellan en kund och Baby Wallaby Oy utan ett tillstånd att behandla Kundens personuppgifter. Det innebär att om du vill köpa produkter från oss (babywallaby.com) behöver du ge tillåtelse för Baby Wallaby Oy att behandla dina personuppgifter.

Om vi hämtar in personuppgifter för marknadsföringsändamål måste Kunden ge sitt samtycke till detta.

Baby Wallaby kan överföra personuppgifter utanför EU/EEA-området för de ändamål som läggs fram i denna sekretesspolicy. Baby Wallaby lämnar ut eller på annat sätt överför personuppgifter utanför EU/EEA-området endast till sådana företag där Baby Wallaby Oy i förväg säkrat adekvat dataskyddsnivå med hjälp av avtal eller på annat sätt som lagen föreskriver.

Av tekniska orsaker och orsaker relaterade till dataanvändning kan uppgifter återskapas genom tjänster från en tredje part och sådana tredje parter kan behandla personuppgifter för Baby Wallaby Oys vägnar.

Om uppgifter överförs säkerställer Baby Wallaby Oy alltid att kraven i Finlands lag om personuppgifter (523/1999) och GDPR 2016/679 uppfylls som lägst.

Vi skapar inga profiler av en kund eller fattar automatiska beslut.

De juridiska personerna som mottar kundens personuppgifter är:

(a) du

(b) vårt företag och dess anställda/ledare

(c) företag ansvariga för underhåll av vår Onlinebutik

(d) företag ansvariga för sändning av marknadsföringsinformation

(e) tillhandahållare av betalningstjänster som tar emot betalningar från en kund

(f) transportföretag som levererar beställningar till kunder

(g) revisionsbyråer som registrerar beställningar i bokföringen

(h) revisorer som granskar bokföringen

Vi lagrar kunduppgifter:

(a) onlinebutiken i fem (5) år

(b) e-postarkiv i sju (7) år

(c) bokföringsmaterial i sju (7) år

Kunder har följande rättigheter om inte tvingande lagstiftning anger annat:

(a) granska sina personuppgifter

(b) korrigera uppgifter

(c) begränsa databehandling

(d) motsätta sig behandling

(e) återkalla samtycke

(f) framföra krav inför tillsynsmyndighet

DATASÄKERHET

Kunduppgifter som Baby Wallaby Oy tar emot efter att en beställning gjorts har hög säkerhetsbetydelse och Baby Wallaby Oy överför inte kunduppgifter om inte annat anges i sekretesspolicyn.

Kommunikationen mellan Kundens och Baby Wallabys enheter säkras genom användning av SSL-skydd. SSL-skydd skyddar kommunikationen så att ingen tredje part kan se Kundens personuppgifter eller ändra data.

KAKOR

Baby Wallaby använder kakor på www.babywallaby.com -onlinebutik (“Onlinebutik”).

Kakor är textfiler som en webbläsare spar på datorn eller terminalen vid användning av internet. Kakor möjliggör bland annat en korrekt funktion av Onlinebutiken.

En kaka som har sparats på användarens dator eller terminal kommer ihåg Onlinebutikens användares enhet och hämtar information om de sidor och funktioner som använts i användarens webbläsare. Detta gör det möjligt för företag att se hur populära individuella sidor är.

För att leverera tjänster på internet är det ett tekniskt krav att kakor sparas. Inom e-handel är det viktigt att en webbplats kommer ihåg användares besök i Onlinebutiken och de produkter som har skådats eller lagts i kundkorgen eller önskelistan. Kakor gör det möjligt att komma ihåg vilka produkter som har lagts i kundkorgen när användaren besöker andra sidor innan köp.

Användarens identitet kan inte fastställas genom användning av kakor. Kakor sprider inte virus eller annan skadlig programvara. Kakor samlar inte information om andra saker, såsom vilka övriga internetsidor användaren besöker eller hur användaren använder sin dator.

Baby Wallaby behöver kakor bland annat för att samla statistik, förbättra Onlinebutiken och säkerställa en störningsfri användning av Onlinebutiken. För att Onlinebutiken ska kunna komma ihåg de produkter som läggs i varukorgen och inloggningsinformation är användning av kakor nödvändig. Dessutom använder Baby Wallaby kakor för att följa användarens webbläsarvanor. Den samlade informationen används av Baby Wallaby för att presentera riktad information till användaren.

Baby Wallaby använder även kakor i marknadsföringssyfte för att följa användningen av webbplatser. Denna information används för att sammanställa kundprofiler från användares sök- och webbläsarvanor.

Onlinebutiken frågar om användaren accepterar användning av kakor när användaren besöker Onlinebutiken för första gången.

När användaren besöker Onlinebutiken visas ett fält längs ned som berättar att webbplatsen använder kakor. Om användaren fortsätter att använda Onlinebutiken försvinner fältet och kakorna används. Användaren har möjlighet att inte acceptera kakor genom inställningar för sin webbläsare. Vänligen notera att i detta fall fungerar inte Onlinebutiken perfekt och vissa defekter kan uppkomma. Användaren har möjlighet att när som helst kontrollera vilka kakor som har sparats. Dessutom har användaren möjlighet att ändra eller radera kakor.