Användarvillkor

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Villkor och bestämmelser för Baby Wallaby Oy gäller från 1 juni 2019 och framåt.

Allmänt

Villkor och bestämmelser gäller för en konsument/kund ("Kund)" när Kunden gör en beställning från Baby Wallaby Oy (“Baby Wallaby”) via www.babywallaby.com onlinebutik (“Onlinebutik”).

Om Kunden inte accepterar Villkor och bestämmelser ska Kunden omedelbart avbryta sin beställning utan att göra något inköp.

Baby Wallaby rekommenderar Kunden att noggrant sätta sig in i Villkor och bestämmelser innan varje beställning från Onlinebutiken.

Kunden måste vara lägst 18 år gammal och ha en fast adress inom Onlinebutikens leveransområde.

Kunden måste acceptera Villkor och bestämmelser utan undantag för att kunna göra en beställning i Onlinebutiken. Genom att acceptera Villkor och bestämmelser förbinder sig Kunden att följa Villkor och bestämmelser och accepterar användning av Kundens personliga information samt även de kakor som används i enlighet med dataskyddslagen (“Kakor”) av Baby Wallaby.

Parter

Kundens motpart i varje beställning är Baby Wallaby Oy (affärs-ID 2692941-6, Kilontie 1 A 5, 02610 Esbo, Finland).

Beställning och bindande avtal

En beställning kan göras i Onlinebutiken genom att lägga produkten/produkterna i shoppingkassen och betala beställningen på sidan "Shoppingkasse" i Onlinebutiken. Kunden måste gå igenom och kontrollera beställningen noggrant var gång innan beställningen skickas till Baby Wallaby. Genomgång och kontroll är möjligt innan betalningsskedet.

Ingen beställning kan göras utan en giltig e-postadress. Ett bindande avtal sluts när Baby Wallaby skickar en beställningsbekräftelse till den e-postadress Kunden uppgett till Baby Wallaby. Bekräftelsen anger vilka produkter som beställts, totalpriset för köpet och leveranskostnader samt övrig information som krävs av tillämpliga lagar.

Priser, kostnader och skatter

Priserna som ges i Onlinebutiken gäller endast för beställningen som görs i Onlinebutiken. Alla priser inkluderar moms. Produktpriset inkluderar inte leveranskostnader. Leveranskostnader finns beskrivet i avsnitt "Leverans och kostnad" nedan. Leveranskostnader för varje beställning kan ses innan beställning.

Baby Wallaby förbehåller rätten att ändra produktpriser och leveranskostnader efter eget gottfinnande. Dessa ändringar gäller dock enbart beställningar som gjorts efter förutnämnda ändringar.

Betalningsmetoder

Kunden kan göra inköp genom att använda de betalningsmetoder som anges i Onlinebutiken. Om inget annat har skriftligt avtalats har Baby Wallaby rätt att debitera Kunden vid beställningen. Baby Wallaby eller dess partners har rätt att få kredituppgifter om Kunden från tredje part. Vid sådana fall informerar alltid Baby Wallaby Kunden.

Baby Wallaby förbehåller rätten att inte tillåta alla betalningsmetoder vid en viss tidpunkt, samt rätt att föreslå andra betalningsmetoder om betalningsmetoden som Kunden valt av någon anledning inte fungerar när beställningen är gjord. Samtliga betalningsmetoder som accepteras av Onlinebutiken finns angivna i Onlinebutiken och Baby Wallaby råder att Kunden sätter sig in i betalningsmetoderna innan beställning.

Leveransmetod, tid och kostnader

Alla leveranskostnader för produkter beställda via Onlinebutiken inkluderar leverans- och förpackningskostnader. Leveranskostnader för varje beställning kan ses innan beställning.

Kunden meddelas ett leveransnummer så snart produkterna har skickats i väg från Baby Wallabys lager.

Så fort produkten har levererats till Kunden övergår riskansvaret, d.v.s. risken för att produkten skadas eller försvinner, till Kunden.

Leverans i Finland

Baby Wallaby levererar produkter köpta i Onlinebutiken utan dröjsmål efter beställningsbekräftelsen.

Leveransförseningar meddelas på Onlinebutikens första sida.

Om Kunden väljer leveranssättet SmartShip i Onlinebutiken, levereras försändelsen till det SmartShips utlämningsställe som Kunden väljer. Beställningen kan i normala fall hämtas följande arbetsdag efter kl. 16.00 dagen efter beställningsdagen. När paketet har anlänt till paketautomaten får Kunden en kod via sms som Kunden använder för att öppna automatens box. Av den anledningen måste Kunden ange ett giltigt mobiltelefonnummer när beställningen görs. Kunden slår in koden i paketautomaten, varefeter paketet kan hämtas när luckan öppnas. Paketet förvaras i automaten i sju (7) dygn från ankomstdatumet. Om paketet inte hämtas inom denna period skickas paketet tillbaka till Baby Wallaby. Om så är fallet står Kunden ändå för leveranskostnader som drabbar Baby Wallaby och Baby Wallaby har rätt att dra av leveranskostnaden från produktens värde vid återbetalning till Kunden.

Om Kunden väljer hemleverans i Onlinebutiken, levereras försändelsen till den adress som Kunden uppgav vid köptillfället. Om Kunden väljer detta leveranssätt måste Kunden ange ett giltigt telefonnummer så att postkontoret kan komma överens om en leveranstid med Kunden. Postkontoret kontaktar normalt Kunden inom 1-3 arbetsdagar från leveransdagen. Om Kunden inte går att nå, trotts postkontorets upprepade försök att kontakta Kunden, är Kunden ansvarig för alla leveranskostnader som drabbar Baby Wallaby om produkten skickas tillbaka till Baby Wallaby. Om så är fallet har Baby Wallaby rätt att dra av kostnaderna från produktens värde vid återbetalning till Kunden.

Internationella leveranser

Baby Wallaby postar produkter köpta av Kunden i Onlinebutiken utan dröjsmål efter beställningsbekräftelsen.

Baby Wallaby levererar produkter köpta i Onlinebutiken till följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Estland, Gibraltar (UK), Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

För närvarande levererar inte Baby Wallaby beställningar gjorda via Baby Wallabys Onlinebutik till följande orter inom EU: Büsingen och Helgoland i Tyskland, Guernsey (inklusive Alderney och Sark) och Jersey i Storbritannien, Livigno och Campione d'Italia i Italien, Kanarieöarna, Ceuta och Melilla i Spanien eller Färöarna och Grönland i Danmark.

Väljer man det internationella leveranssättet levereras försändelsen inom ungefär 2-10 arbetsdagar. Leveransen kan följas genom att använda leveransnumret, fram till den internationella terminalen i Finland.

Om Kunden inte går att nå, trotts postkontorets upprepade försök att kontakta Kunden, är Kunden ansvarig för alla leveranskostnader som drabbar Baby Wallaby om produkten skickas tillbaka till Baby Wallaby. Om så är fallet har Baby Wallaby rätt att dra av kostnaderna från produktens värde vid återbetalning till Kunden.

Ansvarsbegränsning

Om inte annat framgår av tvingande lagstiftning är inte Baby Wallaby ansvarig för några direkta, indirekta eller andra indirekta skador som inte orsakats avsiktligt eller genom grov oaktsamhet.

Baby Wallabys ansvar för defekter är begränsat till tvingande lagstiftning gällande ansvar för defekter och Baby Wallaby ger inte några garantier som överskrider den tvingande lagstiftningen.

Rätt till upphävande

All försäljning i Onlinebutiken betraktas som distansförsäljning i enlighet med konsumentskyddslagen. Kunden har rätt att häva ett avtal om distansförsäljning genom att meddela Baby Wallaby via ett e-postmeddelande till babywallaby@babywallaby.com eller genom annan otvetydig metod inom fjorton (14) dagar från mottagandet av produkten.

Alla produkter inköpta i Onlinebutiken kan bytas mot andra produkter som finns i Onlinebutiken. Bytet, precis som returnering av en produkt, görs genom att skicka ett e-postmeddelande till babywallaby@babywallaby.com eller genom annan otvetydig metod inom fjorton (14) dagar från mottagandet av produkten.

Om Kunden returnerar eller byter en produkt är Kunden förpliktad att betala förpacknings- och leveranskostnader samt utgifter orsakade av returneringen eller bytet.

Annullering och byte

Om beställningen annulleras eller produkten byts genom användning av Kundens returnerings- eller bytesrätt måste Kunden returnera produkten/produkterna inom fjorton (14) dagar efter meddelandet om returnering eller byte till Baby Wallaby enligt ovan.

Om Kunden önskar returnera eller byta en produkt inköpt i Onlinebutiken måste Kunden returnera produkten i sitt ursprungliga skick och om returneringen är ett byte, måste Kunden göra ett nytt köp av en önskad produkt precis som Kunden gjorde när det ursprungliga inköpet gjordes. Rätten att returnera eller byta en produkt gäller endast produkter som inte har använts, tvättats eller som inte är skadade eller på annat sätt defekta och där alla produktetiketter och koder fortfarande finns kvar på plats.

Kunden måste förpacka produkten/produkterna omsorgsfullt. Kunden måste även tydligt ange adressen (Baby Wallaby Oy, Kilontie 1 A 5, 02610 Esbo, Finland) på paketet. Följesedeln som skickades till Kunden med leveransen ska medfölja paketet.

Kunden ansvarar för att paketet kommer fram till Baby Wallaby på ett säkert sätt. Av den anledningen ska Kunden se till att få ett försendelsekvitto från postkontoret. Produkten ska inte bara läggas i en brevlåda.

Kunden ska betala alla paketerings- och leveranskostnader samt övriga uppkomna kostnader.

Återbetalning

När Kunden returnerar en produkt köpt i Onlinebutiken, återbetalar Baby Wallaby produktens pris som Kunden har betalat, genom att använda samma betalningssätt som Kunden använde vid det ursprungliga köpet. Om återbetalning inte kan utföras på ovan beskrivet sätt på grund av utgånget datum för Kundens kreditkort etc., ska parterna söka en överenskommelse för en annan metod för återbetalning.

Kunden ansvarar för en eventuell värdeminskning på produkten och Baby Wallaby har rätt att dra av summan för värdeminskning vid återbetalning. Om de returnerade produkterna har blivit osäljbara på grund av användning eller annan liknande orsak, är Kunden ansvarig för produktens hela värde. Om Kunden önskar att Baby Wallaby ska skicka tillbaka produkten till Kunden, ska Kunden betala leveranskostnaderna innan leverans.

En produkt som är köpt i Onlinebutiken kan inte returneras till annan än direkt till Baby Wallaby.

Om en produkt köpt i Onlinebutiken returneras till Baby Wallaby i enlighet med ovannämnda villkor återbetalar Baby Wallaby den betalda summan (exklusive kostnader för leverans eller paketering) till Kunden i samarbete med dess partners utan otillbörlig fördröjning senast inom fjorton (14) dagar efter att Baby Wallaby mottagit meddelandet om annullering och produkten.

Defekta produkter

Om Kunden påträffar defekter på en produkt inköpt i Onlinebutiken och beskrivna i Finlands konsumentskyddslag kan Kunden göra en reklamation till Baby Wallaby. Alla reklamationer ska göras utan fördröjning så fort defekten påträffas genom att använda kontaktuppgifterna som anges i Onlinebutiken.

Om den defekta produkten returneras till Baby Wallaby står Baby Wallaby för rimliga leveranskostnader.

När Baby Wallaby har mottagit den defekta produkten i enlighet med ovan nämnda villkor och Baby Wallaby har funnit reklamationen berättigad, betalar Baby Wallaby kompensation till Kunden i enlighet med Finlands konsumentskyddslag. Baby Wallaby strävar efter att utföra betalningen inom trettio (30) dagar efter mottagning av den reklamerade produkten. Om Baby Wallaby finner att reklamationen inte är berättigad och följaktligen inte defekt i enlighet med Finlands konsumentskyddslag, har Baby Wallaby rätt att ogilla reklamationen. I det senare fallet skickar Baby Wallaby tillbaka produkten till Kunden efter att Kunden betalt leveranskostnaderna.

Baby Wallabys Onlinebutiks Villkor och bestämmelser begränsar inte Kundens rättigheter enligt Finlands konsumentskyddslag och inte heller säljarens lagstadgade ansvar gällande defekta produkter, inklusive rätten att fodra reparation eller ersättning av en produkt med en ny produkt.

Baby Wallaby är inte ansvarig för eventuella fel på foton eller stavningsfel, felaktiga priser eller felaktig information om produkttillgängligheten eller liknande information i Onlinebutiken. Om ett felaktigt pris har angivits för en produkt informerar Baby Wallaby Kunden därom och väntar på Kundens godkännande för det satta priset innan de fortsätter med Kundens beställning.

Alla bilder i Onlinebutiken är enbart avsedda som exempel och av den anledningen garanterar inte bilderna det exakta antalet produkter eller det exakta utseendet eller funktionen för produkterna som Kunden tar emot.

Baby Wallaby är inte ansvarig för någon information given av tredje part gällande Onlinebutiken.

Länkar

När Baby Wallaby presenterar länkar till andra webbplatser som inte är under Baby Wallabys kontroll (så som www.buubla.com), är Baby Wallaby inte ansvarig för driften eller underhållet för dessa webbplatser. Även om Baby Wallabys strävan är att säkerställa att Baby Wallaby endast presenterar länkar till webbplatser som följer samma dataskyddsstandarder som Baby Wallaby, är Baby Wallaby inte ansvarig för säkerheten eller sekretessen för någon information eller personliga uppgifter som Kunden lämnar på dessa eller andra webbplatser som drivs eller underhålls av tredje parter. Kunden ska följa vederbörlig aktsamhet vid besök på webbplatser som drivs eller underhålls av tredje parter och Kunden råds att läsa dessa webbplatsers dataskyddsbestämmelser.

Force majeure

Baby Wallaby är inte ansvarig för några förseningar eller skador orsakade av strejk, krigshandlingar, brand, ändringar gjorda i föreskrifter av myndigheter eller liknande parter, tekniska problem, fel i elnätet, telenätet eller kommunikationsanslutningar eller andra kommunikationer eller fördröjningar i tjänster från underentreprenörer på grund av ovan nämnda orsaker.

Skulle så vara fallet informerar Baby Wallaby Kunden i början och slutet på förseningen. Om förseningen varar längre än en månad har Kunden och Baby Wallaby rätt att häva/avbryta inköpet i Onlinebutiken med omedelbar verkan genom att meddela den andra parten därom.

Ändringar

Baby Wallaby förbehåller rätten att när som helst göra ändringar i Villkor och bestämmelser. Alla ändringar publiceras i Onlinebutiken. Ändringarna blir bindande när Kunden har accepterat Villkor och bestämmelser (genom att ha gjort ett nytt inköp eller bläddrat i Onlinebutiken) och under alla omständigheter senast trettio (30) dagar efter att Baby Wallaby har publicerat ändringarna.

Baby Wallaby råder Kunden att regelbundet besöka Onlinebutiken för att få information om eventuella ändringar av Villkor och bestämmelser.

Enskilda avtalsbestämmelsers giltighet

Om någon behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd finner att något av villkoren i detta avtal är ogiltigt eller ogenomförbart, är villkorens övriga delar och alla övriga villkor giltiga och genomdrivbara till största utsträckning som lagen medger. Alla villkor som anses ogiltiga eller ogenomförbara ersätts med motsvarande giltiga och genomdrivbara Villkor och bestämmelser.

Tillämpliga lagar och tvistlösning

Alla anspråk, kontroverser eller tvister som uppkommer från eller är relaterade till Villkor och bestämmelser eller Onlinebutiken eller överträdelse, ogiltighet eller avslutande därav ska i första hand behandlas av parterna själva och om en gemensam överenskommelse inte nås om tvistefrågan ska frågan slutligt avgöras av en domstol som anges i den tvingande lagstiftningen.

Om en tvist uppkommer är Baby Wallabys strävan att följa rekommendationerna från nationella konsumenttvistnämnden eller annan lösning från motsvarande myndigheter i aktuella europeiska länder.

Dessa Villkor och bestämmelser utgår från den tvingande lagstiftningen i leveranslandet. Om inget annat anges i den tvingande lagstiftningen ska dessa Villkor och bestämmelser regleras av och tolkas i enlighet med finsk lagstiftning och alla tvister ska slutligen avgöras i finsk domstol.